Комунікативний підхід

Який підхід у навчанні англійської мови кращий? Про це замислюються всі ті, кому потрібно оволодіти іноземною мовою швидко і максимально ефективно. Сподіваюся наступна інформація Вам в цьому допоможе!

Згідно Загальноєвропейським Рекомендаціям Ради Європи, відтепер метою є не просто вивчення будь-якої мови, а вільне спілкування нею, тобто формування в учнів іншомовної комунікативної компетенції. Комунікативна компетенція є основою комунікативного підходу до вивчення іноземних мов. Комунікативний метод володіння іноземних мов базується на тому, що процес навчання є моделлю комунікації. Комунікативний метод навчання мовленнєвої діяльностіі включає п’ять принципів:

1) принцип мовленнєво – розумової діяльності;

2) принцип індивідуалізації при керівній ролі його особистісного аспекту;

3) принцип функціональності;

4) принцип ситуативності;

5) принцип новизни.

Комунікативна спрямованість навчання – передумова успіху в практичному оволодінні учнями англійською мовою. Практика багатьох науковців показала, що цьому значною мірою сприяє атмосфера колективного спілкування, організованого на основі комунікативних ситуацій. Ситуації стимулюють учнів до комунікативно–мотивованого виконання мовленнєвих дій, а спілкування в таких ситуаціях дає учням змогу засвоїти свідомо іншомовний матеріал. Потрібне спілкування – емоційно забарвлене, пронизане переживаннями, воно приносить радість, зацікавленість і створює передумови успіху як у навчанні, так і в повсякденному житті.