Wild Life serial 1

Vocabulary list from the video

scavenger – тварина або птах, що харчуються падлом або покидьками

hatchling a young animal that has recently emerged from its egg

captivity – полон; полон, захоплення

survival – виживання

estimates  припущення, тут підрахунки

snap стуляти щелепи

emerald – смарагд

firm  – міцний, міцний, твердий

steady nerves міцні, залізні нерви

brood  – виводок (птахів, тварин)

utterly – вельми, вкрай, дуже, надзвичайно

vulnerable – вразливий; ранимий

mindless – безглуздий, дурний

protective – захисний