Тест (середній)

Цей тест був адаптований для  он-лайн тестування.

Тест складається з двох блоків, які дозволяють перевірити рівень граматичної компетенції в межах Pre-intermedaite і Intermediate рівнів у відповідності до  Common European Framework of Reference

Для проходження тесту в Вас є 25 хвилин. В тесті 50 питань.

Тест складено з метою підготовки пакету навчальних модулів, які б могли максимально ефективно відповідати вашим потребам та суттєво покращити рівень мовної компетенції.

Для перевірки навичок з аудіювання та мовлення рекомендовано проходження усної співбесіди.

Максимальна кількість 65 балів. За правильну відповідь на питання Pre-Intermediate рівня ви отримуєте 1 бал, за правильну відповідь на питання Intermediate рівня ви отримуєте 2 бали.

В кінці сторінки потрібно натискати на кнопки:  NEXT (ДАЛІ) і SUBMIT (ВІДПРАВИТИ)

Бажаємо успіху!

Placement test 2

Your name: *
Your surname:
E-mail: *
Phone number: