Розмовний В2

Розмовний курс B2 (або upper-intermediate)  розрахований на слухачів, які успішно закінчили курс англійської мови в обсязі рівня “Intermediate”. Програма курсу включає засвоєння всіх основних норм граматики, значно розширюється коло тем спілкування. По закінченні цього рівня студенти можуть розпочати підготовку до здачі міжнародного іспиту IELTS (International English Language Testing System), FCE (First Certificate in English) або міжнародного іспиту TOEFL (Test of English as a Foreign Language).

Ви пройдете розмовний курс В2  в поєднанні з розмовною практикою за 80 академічних годин.

По завершенню цього курсу ми гарантуємо розвиток мовленнєвої компетенції за напрямками:

І. АУДІЮВАННЯ

Можу розуміти складні фрази та вирази, та розуміти головні  моменти складної аргументації співрозмовника за умови, що тематика мені досить знайома.  Розумію переважну більшість телевізійних програм. Розумію суть подій в фільмах, де основні діючи персонажі спілкуються на стандартному діалекти англійської мови (Британський).

ІІ. ЧИТАННЯ

Можу читати статті та репортажі про події сьогодення, де автор займає свою позицію чи демонструє певне ставлення.  Розумію сучасну художню літературу (переважно адаптовану).

ІІІ. СПІЛКУВАННЯ

  • Можу спілкуватися вільно без мовних бар’єрів, що вже робить можливим невимушене спілкування з носіями мови. Можу активно брати участь в дискусіях в знайомому мовному контексті, зважуючи і аргументуючи свою точку зору. 
  • Можу дати чіткий і деталізований опис подій широкої тематики, що представляє певний інтерес для мене. Можу пояснити точку зору з приводу того чи іншого питання, дати обґрунтування переваг чи недоліків певного стану чи ситуації.  

ІV. ПИСЬМО

Можу написати чіткий деталізований текст на широку тематику, яка представляє певний інтерес для мене. Можу творче підійти до написання есе, доповіді з приводу певної події, дати письмово обґрунтування аргументів за і проти, і у такий спосіб викласти свою думку. Можу писати листи підкреслюючи особисту значимість подій і життєвого досвіду.

Вартість розмовного курсу англійської мови на 2016-2017 н.р

Групові заняття. Стандартна група від 4 до 8 студентів

Назва курсу

Ціна в місяць

Тривалість курсу

Кількість занять

Тривалість 1 заняття/ кількість в неділю

Розмовний курс

$ 20

5 місяців

40 уроків

1,5 години / 2


Міні-група — 2-3 студенти.

Назва курсу

Ціна в місяць

Тривалість 1 курсу

Кількість занять

Тривалість 1 заняття/ кількість в неділю

Розмовний курс

$ 30

5 місяців

40 уроків

1,5 години / 2