Пропонуємо курси:

Для ефективного вивчення, викладання та оцінювання знань  іноземних мов Комітетом Сучасних Мов Ради Європи були створені Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти * , які визначають засади для розробки навчальних програм з англійської мови на всіх рівнях, починаючи з початкового і закінчуючи просунутим.

* Повний текст  Common European Framework of Reference

Існують такі рівні володіння мовою згідно документу  „Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання”:

A1 – елементарний користувач (інтродуктивний або „відкриття”);

А2 – елементарний користувач (середній або рівень виживання);

В1 – незалежний користувач (рубіжний рівень);

В2 – незалежний користувач (просунутий рівень);

На якому рівні зараз Ви?

Нижченаведена таблиця дає уявлення про необхідний об’єм мовленнєвих навичок на кожному з відповідних рівнів. Але для того, щоб доволі точно визначити Ваш рівень мовленнєвої компетенції радимо пройти співбесіду і он-лайн тестування в нашому центрі.

Рівні Ради Європи    Аудіювання/Мовлення Читання Письмо
A1 Я можу розуміти прості інструкції або брати участь у розмові про факти на простому рівні на очікувані теми. Я можу розуміти прості оголошення, інструкції чи інформацію. Я можу заповнювати прості анкети, робити нотатки, що включають час, дату та місце.
A2 Я можу виражати прості думки чи вимоги у знайомому контексті. Я можу розуміти конкретну інформацію у знайомій області, наприклад написи на продуктах чи знаках, прості підручники чи звіти про відомі мені питання. Я можу заповнювати анкети та писати короткі прості особисті листи чи листівки.
B1 Я можу коротко виражати свою думку на загальні/культурні теми, давати поради з відомих мені тем, розуміти інструкції чи публічні оголошення. Я можу розуміти повсякденну інформацію і статті, та загальний зміст інформації у відомій мені сфері. Я можу писати листи та робити нотатки на відомі мені чи очікувані теми.
B2 Я можу розуміти та брати участь у розмові на відомі мені теми та підтримувати розмову на широке коло тем. Я можу проглядати тексти, шукаючи необхідну інформацію, та розуміти детальні інструкції чи поради. Я можу робити нотатки слухаючи когось, чи писати листи з нестандартними проханнями.
C1 Я можу брати активну участь у зустрічах та семінарах на професійні теми, які мені знайомі, а також підтримувати розмову на повсякденні теми без очевидних складнощів у виборі виразів. Я можу читати достатньо швидко, щоб упоратися з академічним курсом, знайти інформацію у пресі або зрозуміти нестандартне листування. Я можу підготувати професійний лист, написати достатньо точні нотатки на зустрічах чи написати есе,  яке показує вміння спілкуватися.
C2 Я можу давати поради та обговорювати складні чи чутливі теми, розуміючи нелітературні звороти та впевнено вирішуючи складні питання. Я можу розуміти документи, листування та звіти, а також тонкощі складних текстів. Я можу писати листи на будь-які теми та досить виразно та точно занотовувати зустрічі та семінари.