Test (Advanced)

Цей тест був розроблений і адаптований для  он-лайн тестування.

Даний блок дозволяє перевірити рівень граматичної компетенції в межах середнього і вищого рівнів у відповідності до  Common European Framework of Reference

Для проходження тесту в Вас є 25 хвилин. В тесті 50 завдань.

Тест складено з метою підготовки пакету навчальних модулів, які б могли максимально ефективно відповідати вашим потребам та суттєво покращити рівень мовної компетенції.

Для перевірки навичок з аудіювання та мовлення рекомендовано проходження усної співбесіди.

Максимальна кількість балів 65. За правильну відповідь на питання upper-intermediate level ви отримуєте 1 бал, за правильну відповідь на питання advance level ви отримуєте 2 бали.

В кінці сторінки потрібно натискати на кнопки:  NEXT (ДАЛІ) і SUBMIT (ВІДПРАВИТИ)

Бажаємо успіху!

Placement test 3

Your name: *
Your surname: *
E-mail: *
Phone number: