Present Simple, to have, to be

Відчуй гармонію правдиву англійського слова!

 Кодекс законів англійської граматики

укладено у відповідності до діючих норм і правил стандартної граматики англійської мови

редакція № 1 від 2.12.2013

 Стаття 1

1.1 Дієслово to be бути 1 широко вживається і як повнозначне дієслово, і як допоміжне, для утворення різних часових форм інших дієслів. У Present Simple воно відмінюється не за загальним правилом.

1.2 Питальна й заперечна форми Present Simple дієслова to be утворюються без допоміжного дієслова to do.

Do you be a student?

Are you a student?

1.3 У заперечній формі після дієслова to be ставиться частка not.

1.4 У питально-заперечній формі дієслово to be ставиться перед підметом, а частка not — після підмета, але частіше тут вживаються скорочені форми isn’t і aren’t

 Стаття 2

2.1 Дієслово to have 2 вживається і як повнозначне, і як допоміжне. Воно служить для утворення різних часових форм інших дієслів.

2.2 Питальна й заперечна форми Present Simple дієслова to have утворюється з допомогою допоміжного дієслова to do.

2.2.1 В англійській мові є конструкція have (has) got зі значенням дієслова to have —  мати. Різниця між ними стилістична і граматична. Стилістична різниця невелика — have got використовується переважно в розмовній усній і письмовій мові, а have в офіційній. Граматичні відмінності даної форм більш суттєві 3

 Стаття 3

3.1 Present Simple вживається для вираження повторюваної або постійної дії. Дія є актуальною і досі, але не обов’язково триває зараз.

3.2 Present Simple вживається для вираження дії, яка характеризує підмет постійно або стан є актуальним вже тривалий час.

3.3 Present Simple вживається для опису законів природи, всесвіту або сталих норм і правил, які не обмежені якимись часовими рамками і  є перманентними.

3.4. Утворення Present Simple в питальних і заперечних речення відбувається за допомогою дієслова to do 4

3.5 Третя особа однини дієслів в Present Simple набуває закінчення –s в стверджувальному реченні.


1Науково-практичний коментар до статті 1, пункт 1.

Вживання дієслова має відбуватися відповідно до лексико-семантичного поля цього дієслова

be (1-а особа am; 3-я особа is; are; was; were; been)

1) бути; бувати

2) жити; існувати

how is she? — як в неї справи?

3) коштувати

The agreement is 1000 UAH — договір коштує 1000 грн.

4) у сполученні з служить для утворення форми continuous

I am relaxing at work — я байдикую на роботі

5) у сполученні з служить для утворення пасиву

the revolution was discussed — революція обговорювалась

6) у сполученні з інфінітивом означає повинність

I am to inform you — я повинен повідомити вас

 

 2Науково-практичний коментар до статті 2, пункт 1.

have (і had)

1) мати; володіти; містити

2) одержати, дістати I had a gift from her yesterday — вчора я одержав від неї подарунок

3) відчувати (щось) she has a backache— у неї болить спина

4) твердити, казати he will have it that … — він твердить, що … as Shakespeare has it — як сказано у Шекспіра

5) знати, розуміти he has no Greek — він не знає грецької мови

6) (з віддієслівними іменниками означає конкретну одноразову дію) to have a smoke — покурити to have a try — спробувати

7) приймати їжу; їсти, пити to have dinner — обідати to have coffee — пити каву

8) (із складним додатком вказує, що дію виконує не суб’єкт, виражений підметом, а інша особа) he had his hair cut — йому підстригли волосся he had his leg broken — він зламав ногу; йому поламали ногу

9) (з ) мусити I have to help her — я повинен (мушу) їй допомогти

10) (як допоміжне дієслово для утворення форм perfect) I have done, I had done — я зробив I shall have done — я зроблю

11) I have got = I have; he has got = he has і т.п.

12) have on — бути вдягненим у щось she had a new dress on — вона була у новій сукні

3Науково-практичний коментар до статті 2, пункт 2.1

Have (has) got відмінюється за особам. Зазвичай в цій конструкції використовуються короткі форми. У питальній формі дієслово have (has) ставиться перед підметом.

4Науково-практичний коментар до статті 3, пункт 4.

Відмінювання дієслів в Present Simple (окрім to be)