Test (B1-B2)

Цей тест був розроблений на основі Placement test — PEARSON і адаптований для  он-лайн тестування.

2 блоки дозволяють перевірити рівень граматичної компетенції в межах навчально-методичного плану середнього В 1 і просунутого В2 рівнів у відповідності до  Common European Framework of Reference

Для проходження тесту в Вас є 30 хвилин. В тесті 100 завдань.

Тест складено з метою підготовки пакету навчальних модулів, які б могли максимально ефективно відповідати вашим потребам та суттєво покращити рівень мовної компетенції.

Для перевірки навичок з аудіювання та мовлення рекомендовано проходження усної співбесіди.

Максимальна кількість балів 150. За правильну відповідь на питання Intermediate level ви отримуєте 1 бал, за правильну відповідь на питання Upper-intermediate level ви отримуєте 2 бали.

В кінці сторінки потрібно натискати на кнопки:  NEXT (ДАЛІ) і SUBMIT (ВІДПРАВИТИ)

Бажаємо успіху!

Такого теста/опроса/голосования не существует